​Værdigrundlag & metode

Formålet med Kildehuset er social, uddannelsesmæssig og arbejdsmæssig rehabilitering.

Kildehuset er et rehabiliteringstilbud organiseret som en arbejdsplads, hvor ligeværdighed, frivillighed, åbenhed, inddragelse, omsorg for hinanden og ansvar overfor sig selv og andre samt hjælp til selvhjælp er i højsædet. Her møder medlemmerne det fællesskab, som er en nødvendig forudsætning for at få dannet netværk og komme videre i livet.

I Kildehuset arbejder vi efter klubhusmodellen som beskrevet nedenfor

"De Internationale Retningslinjer for Klubhuse" er et sæt etiske regler for alle klubhuse i verden. Der sættes på den måde en standard for, hvad et akkrediteret klubhus er og skal leve op til. Retningslinjerne er en kvalitetssikring, der anvendes i forbindelse med akkreditering. I forordet til retningslinjerne beskrives det således:​

”De Internationale Retningslinjer for Klubhuse, som hele det verdensomspændende klubhusfællesskab er enige i, definerer klubhusenes rehabiliteringsmodel. Principperne, som er udtrykt i disse retningslinjer, er grundlaget for klubhusorganisationens succes med at hjælpe mennesker med sindslidelser til at undgå hospitalsindlæggelser og klare sig selv socialt, økonomisk og beskæftigelsesmæssigt. Retningslinjerne tjener også som en erklæring om rettigheder for medlemmer og etiske regler for medarbejdere, bestyrelser og administratorer. Retningslinjerne skal være en garanti for, at et klubhus er et sted, hvor man respekterer medlemmerne, og hvor de tilbydes nye muligheder.”

  • Brug af ressourcer
  • Uddelegering af ansvar
  • Medbestemmelse

Kontaktoplysninger

Kildehuset Fountain House I Aalborg

Anders Mørchs Vej 1, 9400 Nørresundby

Klik her for rutevejledning

Telefon: 99 31 60 00

Mobil: 25 20 60 00 (SMS)

kildehuset@aalborg.dk