​Kildehusets Støtteforening

Kildehusets Støtteforening blev etableret i 1990.

Bestyrelsen tæller 11 personer, som alle arbejder frivilligt og ulønnet. Støtteforeningen har egne vedtægter.

Bestyrelsen afholder generalforsamling 1 gang årligt og 4 bestyrelsesmøder.

Formål

• At fremme forståelsen for og kendskabet til psykisk sygdom og Fountain House-modellen.
• At støtte medlemsaktiviteter, der ellers ikke ville være råd til.

Økonomisk grundlag

Støtteforeningen får primært sine indtægter fra medlemskontingentet. Desuden søger bestyrelsen fonde.

Hvert år afholdes et loppemarked i april og et bankospil i december. Disse to arrangementer foregår i Kildehuset
og fungerer samtidig som Åbent Hus-arrangementer.


Støtteforeningens midler bruges udelukkende til gavn for Kildehusets medlemmer - bl.a. den årlige
sommerudflugt og ferietur. Desuden ydes der tilskud til fx. biograf- og teateroplevelser, så medlemmer får
reduceret billetpris

Medlemskab af Støtteforeningen

Kontingent

100,- pr. år for enkeltpersoner

150,- pr. år for par

500,- pr. år for institutioner

Medlemskab tegnes ved at rette henvendelse til

Kildehuset-Fountain House i Aalborg

Anders Mørchs Vej 1 9400 Nørresundby

Telefon: 99 31 60 00

E-mail: kildehuset@aalborg.dk

Bank: Sparekassen Vendsyssel

Reg.nr. 9070 Kontonr. 1655672873

Mobilepay: 882413

  • Brug af ressourcer
  • Uddelegering af ansvar
  • Medbestemmelse

Kontaktoplysninger

Kildehuset Fountain House I Aalborg

Anders Mørchs Vej 1, 9400 Nørresundby

Klik her for rutevejledning

Telefon: 99 31 60 00

Mobil: 25 20 60 00 (SMS)

kildehuset@aalborg.dk