Dagligdagen i Kildehuset

I Kildehuset - Fountain House følger alle dage den samme rytme. Det er med til at skabe trygge rammer og sikre, at alle ved, hvad der skal ske.

Det arbejdsstrukturerede dag

​Den faste struktur er også med til at sikre gennemsigtighed i forhold til hvilke beslutninger, der træffes.

Strukturen er fast, men arbejdsopgaverne varierer og tilrettelægges efter det enkelte medlems ønsker og husets behov.

Beslutninger om, hvad der skal laves, og hvem der gør det, træffes på møderne.

Vi har morgenmøde hver dag, enhedsmøder og et ugentligt husmøde onsdag.

Eksempler på opgaver kan være indkøb, havearbejde, madlavning, referater, hjemmeside, økonomi, udarbejdelse af mødesedler og opslag, statistik, planlægning af fritidsprogram, mm.

Sådan ser dagen ud

Vi åbner kl. 8, og de to enheder sørger på skift for, at der er morgenmad klar til kl. 8.45.

Efter morgenmaden er der morgenmøde, hvor dagens opgaver gennemgås og fordeles. Der er kaffepause fra 10.45-11.00. Herefter arbejder man videre frem til frokosten kl. 12.30. Efter frokost har vi et fælles enhedsmøde, hvor vi fordeler og hjælper hinanden med dagens sidste opgaver. Kl. 15 afrunder vi dagen med kaffe/the, inden vi lukker huset kl. 15.30.

Om fredagen er strukturen en lille smule anderledes. Vi spiser kl. 12, gør os færdige i enhederne og weekendhygger fra ca. kl. 14.15 med spil/Kahoot og måske lidt kage inden vi lukker kl. 15.00.

  • Brug af ressourcer
  • Uddelegering af ansvar
  • Medbestemmelse

Kontaktoplysninger

Kildehuset Fountain House I Aalborg

Anders Mørchs Vej 1, 9400 Nørresundby

Klik her for rutevejledning

Telefon: 99 31 60 00

Mobil: 25 20 60 00 (SMS)

kildehuset@aalborg.dk