Arbejde & uddannelse

I Kildehuset er der mulighed for hjælp og støtte i forhold til ønsker, drømme og mål på vejen mod arbejde eller uddannelse.

Huset støtter den enkelte i at undersøge hvilke muligheder, der er for at opnå en tættere tilknytning til arbejdsmarked og/eller uddannelsessystemet. Det gør vi bl.a. i det daglige arbejde i enhederne. Vi tager ligeledes på virksomhedsbesøg for at blive inspireret og motiveret. Derudover er der også mulighed for praktisk hjælp i forhold til at gennemskue den offentlige administration, lovgivning samt udfærdigelsen af eventuelle ansøgninger.

Vi samarbejder med andre om at hjælpe i job

Der er mange muligheder for at få tilknytning til arbejdsmarkedet via Kildehuset.

Et af formålene med at komme i huset er bl.a., at du får mulighed for at genopbygge en selvstændig tilværelse. Dette sker gennem en gradvis genoptræning såvel arbejds- og uddannelsesmæssigt som socialt. Ved at udføre meningsfuldt arbejde og være sammen med andre, øger du din selvtillid, selvværdsfølelse og evne til at tage ansvar.

Ethvert medlem i Kildehuset har ret til at få det, vi kalder et overgangsarbejde. Overgangsarbejde er typisk et deltidsjob på 3-15 timer ugentligt og strækker sig over en periode på 6-9 måneder. 

Her er der mulighed for, at du kan afprøve dine arbejdsmæssige færdigheder på det private eller offentlige arbejdsmarked.

Inden du begynder på arbejdet, har en medarbejder fra Kildehuset sammen med arbejdspladsen gennemprøvet og vurderet, om arbejdet er egnet.

Medarbejderen holder tæt kontakt med både dig og arbejdspladsen under hele forløbet. I tilfælde af sygdom vil et andet medlem eller en medarbejder træde til som vikar. Som regel betaler arbejdsgiveren fagets mindsteløn.

Efter 6-9 måneder overtages arbejdet af et andet medlem fra Kildehuset, så flest mulige af husets medlemmer får mulighed for at afprøve sig selv på en arbejdsplads på normale vilkår.

Forslag til denne type af jobs kan f.eks. være lagerarbejde, kontorarbejde, rengøringsarbejde, altmuligmand o.l. Vi har fx pt. et OA på Musikkens Hus og på Støttecenter Louiseplads.

Kommer du på arbejdsmarkedet eller påbegynder en uddannelse, har du fortsat mulighed for at benytte Kildehuset og vores fritidsprogram.

  • Brug af ressourcer
  • Uddelegering af ansvar
  • Medbestemmelse

Kontaktoplysninger

Kildehuset Fountain House I Aalborg

Anders Mørchs Vej 1, 9400 Nørresundby

Klik her for rutevejledning

Telefon: 99 31 60 00

Mobil: 25 20 60 00 (SMS)

kildehuset@aalborg.dk