Støtteforeningen

Kildehusets Støtteforening

Kildehusets Støtteforening blev etableret i 1990. 
Bestyrelsen tæller 11 personer, som alle arbejder frivilligt og ulønnet. Støtteforeningen har egne vedtægter.
Bestyrelsen afholder generalforsamling 1 gang årligt og 4 bestyrelsesmøder.

 

Formål
• At fremme forståelsen for og kendskabet til psykisk sygdom og Fountain House-modellen.
• At støtte medlemsaktiviteter, der ellers ikke ville være råd til.

 

Økonomisk grundlag

Støtteforeningen får primært sine indtægter fra medlemskontingentet. Desuden søger bestyrelsen fonde.

Hvert år afholdes et loppemarked i februar og et bankospil i december. Disse 2 arrangementer foregår i Kildehuset og fungerer samtidig som Åbent Hus arrangementer.

Støtteforeningens midler bruges udelukkende til gavn for Kildehusets medlemmer - bl.a. den årlige sommerudflugt og ferietur. Desuden ydes der tilskud til fx. biograf- og teateroplevelser, så medlemmer får reduceret billetpris.

 

Medlemskab af Støtteforeningen

Kontingent
100,- pr. år for enkeltpersoner
150,- pr. år for par
500,- pr. år for institutioner

 

Medlemskab tegnes ved at rette henvendelse til:

Kildehuset-Fountain House i Aalborg
Anders Mørchs Vej 1
9400 Nørresundby

Tlf.: 99 31 60 00
E-mail: kildehuset@aalborg.dk

Bank: Sparrekassen Vendsyssel
Reg.nr. 9070 Kontonr. 1655672873