Støtteforeningen

Kildehusets Støtteforening

Kildehusets Støtteforening blev etableret i 1990. 
Bestyrelsen tæller 11 personer, som alle arbejder frivilligt og ulønnet. Støtteforeningen har egne vedtægter.
Bestyrelsen afholder generalforsamling 1 gang årligt og 4 bestyrelsesmøder.
Der udsendes et nyhedsbrev 1 gang årligt til medlemmer af Støtteforeningen.

 

Formål
• At fremme forståelsen for og kendskabet til psykisk sygdom og Fountain House-modellen.
• At støtte medlemsaktiviteter, der ellers ikke ville være råd til.

 

Økonomisk grundlag

Støtteforeningen får primært sine indtægter fra medlemskontingentet. Desuden søger bestyrelsen hvert år fonde og puljer.

Hvert år afholdes et loppemarked i februar og et bankospil i december, hvor præmierne er sponsoreret af samarbejdsparter og lokale forretningsdrivende. Disse 2 arrangementer foregår i Kildehuset og fungerer samtidig som Åbent Hus arrangementer.

Støtteforeningens midler bruges udelukkende til gavn for Kildehusets medlemmer - bl.a. den årlige sommerudflugt og ferietur. Desuden ydes der tilskud til fx. biograf- og teateroplevelser, så medlemmer får reduceret billetpris.

 

Medlemskab af Støtteforeningen

Kontingent
100,- pr. år for enkeltpersoner
150,- pr. år for par
500,- pr. år for institutioner

 

Medlemskab tegnes ved at rette henvendelse til:

Kildehuset-Fountain House i Aalborg
Anders Mørchsvej 1
9400 Nørresundby

Tlf.: 99 31 60 00
E-mail: kildehuset@aalborg.dk

Bank: Sparrekassen Vendsyssel
Reg.nr. 9070 Kontonr. 1655672873

Du er velkommen til at donere gaver – Vi takker for ethvert bidrag!