Referat fra husmøde

Husmøde referat den 15.1.2020

Tilstede: Jane, Helle, Linda, Birthe, Pia, Mark, Jette, Christian, Alex, Uffe, Martin, Thien, Svend, Bimbo, Dorthe, Hella, Rikke

Ordstyrer: Axel

Referent: Mark, Bimbo.

 

  1. Godkendelse af referat og opsamling af beslutninger

Rettelse ved pk.3

Christian gør opmærksom på, at man kan købe sæsonkort til folkeuniversitetet og få 60 forskellige kurser for 790 kr.  

Ellers godkendt.

 

  1. Pårørende Arrangement (Birthe)

Det bliver afholdt i KH, den 5.februar kl. 15-16.30.  Der er opslag på tavlen og flyvers vil blive delt ud om arrangementet. Birthe efterlyser medspillere til arrangementet. Der vil være lidt godt til ganen.

Kom gerne.

 

 

  1. “Omrokering” af medarbejdere  (Birthe)

Jf. Akkreditering. er det uhensigtsmæssigt for Svend, at være ene medarbejder i køkken. Fremadrettet er Bimbo i køkkenet om tirsdagen, undtagen når der er studerende, så Svend har en partner. Mark får fast nogle timer på kontoret tirsdage om formiddagen, da han er den bedste til IT og er en stor del af digitaliseringsprojektet. Ellers vil Svend og Rikke hjælpe H&H ved større projekter.

 

  1. Praktikanter (Birthe)

Mandag den 20/1.2020 starter vores 9.klasses Erhvervspraktikant, Maja og vores virksomhedspraktikant, Minh. Maja er her i en uge og følger hovedsagligt H&H/Mark, og Minh, som er nyuddannet socialrådgiver, følger Rikke og er på kontoret.

 

 

5. Nyt indefra/udefra (Alle personalegrupper)

Indefra: Facebook: Vi har 3 FB sider. Vi vil gerne have et mål ift. antallet følgere.

Vi bliver bedre til at bruge alle 3 sider for at komme bredere ud. (PR)

Alle 3 sider af vores Facebook vil fremadrettet blive anvendt. Hvis i bruger Facebook som i plejer, så vil i opleve, at det ikke gør den store forskel.

 

Martin foreslår at vi laver vores egne app, hvilket får god opbakning. Linda undersøger om der er nogen fra kommunen, som kan udvikle apps og Bimbo spørger en bekendt som er appudvikler.

 

Svend reklamerer for fælles arbejdsdage i næste uge den 22.-23.1. Der er mad udefra. Det bliver sjovt og hyggeligt. Vi gør klar til loppemarked.

 

  1. Ugens standard # 26

Klubhuset er beliggende således, at der er sikret let adgang til offentlige transportmidler både til og fra klubhuset og til overgangsarbejde. Hvis adgangen til transportmidler er begrænset, skaffer eller arrangerer klubhuset gode alternativer.

Vi lever op til den.

 

  1. Ris og Ros

Ros til Mark og Manuela for forskønnelser af dagligstuen. Godt gået. Pia foreslår, at vi maler The-køkkenet. Mark roser indkøbsholdet ift. møbler købt. Ros til Linda, for at forklare FB og mentor for kontoret. Ros til Linda for modtagelse af Maria pot. med.

 

  1. Evt.

Linda foreslår at næste Tema til Kilden er: ” At fortælle sin historie”. Dette bliver vedtaget. Alle udgaver af at fortælle sin historie, og tanker omkring det, er velkommen. Birthe er gerne behjælpelig. Kom til Linda, Birthe eller Bimbo.  Deadline 20.2-2020.

 

Christian oplyser, at de nye mobiler, kan blive sporet med det samme, hvis man ringer 112 og har en tlf. med GPS. Til info.

Jane spørger, om vi synes, at der fortsat er behov for nekrologer i Kilden. Birthe ridser op, at vi sender sms ved dødsfald af medlemmer. Birthe synes timingen på nekrologer kan blive uheldig, når kun Kilden kommer ud hver 2. måned. Det besluttes at vi ikke laver Nekrologer.

 

Helle gør opmærksom på, at plastikplanten i mediehjørnet IKKE skal have vand.

 

  1. Rengøring af toiletter og rygehus

 

Toiletter: Christian og Hella tager toiletter.

Rygeskur: Bimbo

 

Andet rengøring?