Referat fra husmøde

Husmøde 21-10-2020

 

Tilstede: Helle, Rikke, Manuela, Judith, Ann, Pia H., Birthe, Sofie, Lisette, Kasper, Per R., Karen R., Christian T., Mark, Joachim, Gitte, Sanne (besøgende), Bjarke

Referenter: Ann og Judith

Ordstyrer: Axel

 

Godkendelse af referat

Godkendt.

 

OA- jobs

Dennis A. vil gerne starter i Musikkens Hus dvs. at Jette stopper i nær fremtid efter lang og tro tjeneste. Dennis´ job i Helgolandsgade SKP bliver ledigt. Husk at alle OA- jobbene er Kildehusets, så alle jobs er tilgængeligt for alle. Kom endelig og spørg, hvis du er interesseret.

 

Nye samarbejdspartner

”Landsforeningen børn og forældre” har spurgt, om vi vil være samarbejdspartner. De ønsker at give økonomisk rådgivning til personer, som er psykisk, fysisk eller socialt sårbar. Tilbuddet er gratis og man får rådgivning af professionelle socialrådgivere og jurister. Fredag den 30. oktober skal Birthe til møde omkring samarbejdet og præsentation af projektet.

 

Nyt indefra eller/udefra

Renovering: Vi har valgt et firma der hedder Færch til at udføre renoveringen i Kildehuset. Færchs tilbud var det billigste og deri er der indregnet udskiftning af døre og vinduer. Onsdag den 28. oktober er der møde omkring, hvordan vi skal forberede os på renoveringen samt hvordan vi bedst indretter os under renoveringen. Færch vil gerne i gang hurtigst muligt, så der er muligvis opstart i november.

Tilbud fra Sind klubben: Der planlægges 12 ture ud i naturen. Det er gratis og for alle - også selvom man ikke er medlem af Sind-Klubben. Første tur er den 12. november og går til Ulvedybet. Transport er betalt og der vil være en naturvejleder med.

 

Ugen standard #16

# 16: Alt arbejde, der udføres i klubhuset, er udelukkende arbejde frembragt til driften og udviklingen af klubhuset. Intet arbejde for udenforstående personer eller virksomheder, hvad enten det er mod betaling eller ej, er accepteret arbejde i klubhuset. Medlemmerne får ikke betaling for deres arbejde i klubhuset, og der eksisterer ingen kunstige belønningssystemer.

Vi lever op til denne standard!

 

Ris og ros

Ros til alle dem der har meldt tilbage på henvendelse om jul og nytår, det er en stor hjælp i forhold til at planlægge.

Rod til Axel for at hjælpe Lisette med eksamen.

 

Evt.

Husk at bruge børsten til skoene ved indgangen i denne tid.

Vi skal huske, at det er ok at sige til hinanden, hvis man synes, at nogen fysisk står for tæt på én, i forhold til intimsfære og Corona.

Vi skal huske at følge pilene i gulvet og ikke træde ind over den røde linje mellem kontoret og receptionen.

 

Rengøring af toiletter og rygehus

Toiletter: Birthe og Gitte

Rygehus: Mark

Andet: Christian T. støvsuger gangen og receptionen.