Referat fra husmøde

Referat af husmøde 16.05.18.

 

Tilstede: Preben, Lentikel, Christian T, Rikke, Hella, Uffe, Ian, Jan H, Majbrit, Natasja, Emilie, Kasper, Steen R, Søren, Birthe, Svend, Ellen, Kurt, Christina, Tanja, Martin C, Christopher, Lotte, Selim.

 

Referenter: Christina, Ellen.

 

Ordstyrer: Kurt.

 

1. Godkendelse af referat og opsamling af beslutninger.

Godkendt.

 

2. Ungearrangement.

Vi skal alle give vores meninger til kende, så vi kan beslutte hvad der skal ske i fremtiden. Søren fortæller om ungegruppen nu og tidligere. Vi afventer svar fra TRYG fonden i forhold til frivillige Unge, studerende og bostøtten.

Fredags arrangementer? De unge arrangerer og de frivillige hjælper til og deltager. Hella nævner farlig fredag? Søren forslår, at vi ved særlige aktiviteter kunne flytte medarbejder tider fra formiddag til aften. Kurt forslår 2 oplevelser på en gang. Ellen spørger hvem der skal være de ansvarlige? Hella mener vi skal oplyse om arrangementet flere steder, som f.eks. SIND. Søren spørger om vi vil prioritere ungegruppen. Birthe spørger om der skal en ny medarbejder til ungearrangementet.

Ingen konklusion endnu. Vi taler videre om ungegruppen næste onsdag.

 

3. Cykelskur.

Thomas spørger om vi kan få et cykelskur. Det har han spurgt efter mange gange. Han spørger igen efter en elevator.

 

4. Nyt indefra/udefra.

Vi udfylder spørgeskema til Club house international om vores ønsker til deltagelse i europæisk konference i Aalborg til november.

 

5. Ugens Standard #27.

Vi sprang dagens standard over i dag.

 

6. Ris & Ros.

Svend Åge siger tak for gaven.

 

7. Eventuelt/Ordet er frit.

  • Hella spørger til sommerlukning af fritidsprogrammet i uge 30-32
  • Kom til Lotte, hvis du ønsker at deltage i festudvalget til sommerfesten.
  • Christian T har gratis billetter til musikkens hus den 20. juni.
  • Biograftur på tirsdag. Vi mødes kl. 18.00.
  • Poppelvej tilbyder 2 billetter til Royal Run.
  • Socialfaglig tilsyns rapport ligger klar til gennemlæsning. Meget positivt resultat.

 

8. Rengøring.

Christopher fejer i opholdsstuen.