Referat fra husmøde

Referat af husmøde 14.08. 2019

Til stede: Jette, Kristinna, Jane, Jacob U, Pia, Tommy, Flemming, Lars, Axel, Ali, Uffe, Lars, Mark, Jacob B.M., Merete, Helle, Birthe, Siva, Bimbo, Henrik og Svend.

Referenter: Mark og Bimbo.

Ordstyrer: Axel og Svend.
1. Godkendelse af referat og opsamling af beslutninger                        

Referat blev læst op og godkendt.         

      

2. Elsk Nørresundby

Elsk Nørresundby mener godt, at vi (Kildehuset) kan melde os som hus. Dvs at vi kan åbner dørene for at andre kan komme og besøge os og spise sammen med os.  De kommer og fortæller om arrangementet næste onsdag.

 

3. Nyt inde og/udefra

  • På fredag er der Skallerup Klit møde, hvor deltagerne udvælges.
  • Næste uge har Svend ferie. Kom gerne og hjælpe med, at få det hele til at klappe i køkkenet.
  • Efteråret i Kildehuset er godt fyldt ud:

Næste uge starter Bimbo på Klinisk underviser uddannelsen.

Vi får nye studerende den 2. september 2019.

Birthe skal på lederuddannelse til efteråret.

Vi har vores akkreditering.

Vi har nye foldere i trykken.

Derfor tager vi ikke nye ting ind i efteråret.

Vi vil have fokus på at styrket vores PR.

 

Udefra: Ift. besøg i Sindklubben synes Pia, at vi supplerer hinanden godt.

Pia har prøvet at få NADA i Sindklubben og foreslår, at der kommer NADA i fritidsprogrammet. Det koster 25 kr. Punktet kommer på dagsorden til næste husmøde.

 

4. Ugens standard #9

”Klubhusets medarbejderstab er tilstrækkelig til at engagere medlemmerne i klubhuset, men ikke større end, at ansvarsområderne kun kan varetages med medlemsdeltagelse.”

Vi lever op til standarden.

Indspark fra Svend: Synes det er en god balance mellem ting ud af huset og arbejde i huset.

 

5. Ris/ Ros

Birthe synes, at det er fedt at se så mange efter ferien.

 

6. Evt.

DFTW - mandag er der møde. Man kan være med til forskellige kreative ting.

Berit fra Aalborg Aktiv har en seddel på tavlen med tider, om hvornår hun er i Kildehuset. Hun kan spørges om frivillige job, små jobs m.m.

 

7. Rengøring af toiletter og rygehus.

Ali er en gentleman der har klaret toiletterne og rygehuset.

Øvrig rengøring: ingenting