Referat fra husmøde

                                                          Husmøde 13.01.2021

 

Tilstede: Dan, Camilla Ø, Svend, Mark, Holger, Birthe, Rikke, Martin C, Ann og Helle

Referenter: Svend og Dan

Ordstyrer: Camilla Ø.

 

  1. Godkendelse af referat

Referatet er godkendt.

 

  1. Motionsrum under Corona

Redskaber kan ikke bruges forsvarligt i øjeblikket pga. sved. Der opfordres til blot at holde sig til gåtur dagligt kl.14.00. Dog kan der genoptages pausegymnastik. Massagestol er også lukket sammen med motionsrummet. Der skal laves sedler hvor der viser at der er lukket.

  1. Oplæg med studerende

Forslag til ændringer baseret på studerendes opgaver:

Camillas forslag er tillæg til søndagsprogram bl.a. at man laver arbejdsgruppe og måske spørgeskemaer og finder på temaer fx ved at snakke om det ved hvert husmøde. Arbejdsgruppe er pt. Camilla Ø, Birthe og Rezgar kan ikke mere.

  1. Fælles arbejdsopgaver

Der skulle have været 2 stop- op dage næste uge for at snakke om udvikling de næste 3 år.

Dette udskydes til april.

I stedet foreslås det at de 2 dage erstattes med 2 fælles arbejdsdage, hvor der males oppe i køkkenområdet/spisesalen. Måske kan der stadig ikke lave mad.

Tidligere har enhederne været lukket ved sådanne dage, hvilket der foreslås man gør igen. Der meldes ud hvilke dage det drejer sig om snarligt.

 

  1. Nyt indefra og udefra
    Med posten er der kommet nyt fysisk akkreditering gældende for 3 år mere, som har været undervejs 1 år. Sammen med den, er der en stor og varm hilsen og tak for at bakke op om klubhusmodeller.

 

  1. Ugens standard#25

Det benyttes sjældent, men man bruger medlemmer der kan oplære og undervise hinanden. Der menes at vi lever op til det.

 

  1. Ris og ros

Ros til dem der har skabt lidt liv på gangen ved at hænge noget op, der gør det knapt så kedeligt.

Ros til Ann for at starte rum med opslag, hvor folk kan følge med i husmøde.

Ros til tømrerne for godt samarbejde, effektivitet og koordinering. Der foreslås at de får en lille gave som tak. Måske fredag.

Ros til Kildehuset for at tage godt imod de studerende. Begge har følt sig taget godt i mod og har nydt tiden her. Og stor tak for at I trådte til da Corona bragte vores praktik i fare.

  1. Rengøring af toiletter og rygehus

Toiletter: Martin C., Camilla Ø.

Rygehus: Martin Ø.