Referat fra husmøde

Referat af husmøde 10.04.2019

Til stede: Torben, Birthe, Martin C, Merete, Mark, Svend, Rikke, Annette, Jan, Pia, Helle, Jane, Bjarke, Uffe, Linda, & Bimbo

Referenter: Mark og Bimbo

Ordstyrer: Svend

 

1. Godkendelse af referat og opsamling af beslutninger
Godkendt (med korrekturrettelser)

 

2. Sommerferie 2019
I år bliver det muligt at holde Kildehuset åbent i fritidsprogrammet hele sommeren i Kildehuset.

 

3. Fondens udspil
Vi udskyder vores møde omkring plus og minus ved at være fontænehus, da Landsmødet er udskudt til efteråret. Det giver derfor bedre mening at snakke om det, når vi er tættere på.

 

4. Besøg af politiker
Tirsdag den 16/4 klokken 11.30 kommer politiker Nuuradiin Hussein på besøg (og til spisning) for at se og opleve Kildehuset. Kom og vær med til at give ham et godt indtryk. Han er en god og socialt engageret mand. Carsten kommer sammen med Nuuradiin.

 

5. Nyt indefra og/eller udefra
Vi får nok snart besøg af BDO tilsyn, som skal snakke med både medarbejdere og medlemmer. Vi plejer at få en positiv tilbagemelding. Vi venter dem i løbet af april, men vi ved ikke præcist hvornår.

Birthe har den 11/4 inviteret konstitueret leder af Poppelvej, Julie, med over til os i Kildehuset, så hun får et indblik i vores hverdag.

Desuden har Birthe inviteret Anne Louise Dall, ny konstitueret Fagcenterchef efter Carsten, på besøg hos os den 8 maj.

Søndag 14/4 har vi tur ud af huset. Der er forskellige forslag til, hvor turen kan gå hen. Rikke vil gerne have nogle tilkendegivelser på hvem, der kunne tænke sig at deltage til hvad. Rikke hænger opslaget op på tavlen og opfordrer til, at man vælger noget, man gerne vil.

 

6. Ugens standard #30

”Klubhuset sørger for objektivt og løbende at evaluere sin egen effektivitet, inklusiv akkreditering ved Clubhouse International”

Det gør vi løbende. Den 1. maj starter akkrediteringsproces og senere i maj gennemfører vi en Trivselsundersøgelse.

 

7. Ris og ros
Ros til Mark for at falde godt til i huset. Ros til Uffe for at dele sin mening om bostøtte og det at hjælpe andre. Ros til søndagen i fritidsprogrammet. Mere ros til Mark og til det gode samarbejde i køkkenet.

 

8. Evt.

Pia opfordrer alle til at melde sig til ”lady walk”. Pia fortæller at det er en rigtig hyggelig tur, så skriv jer på. Det koster 140kr. Mænd er også velkommen. Birthe tilbyder at give et tilskud pr. billet. Tilmelding i april.

Hvad gør vi med sundhedsgruppen?
Bimbo vil gerne have et møde om, hvordan tingene skal køre fremadrettet. Der bliver slået mødetid op på tavlen. Svend er også en del af gruppen. Linda forslår en månedlig mødegang med en medarbejder, samt nogle mindre sporadiske møder i div. nedsatte sundhedsgrupper.

 

Rengøring af toiletter og rygehus.

Toiletter: Merete og Bimbo

Rygeskur: Torben

Andet rengøring der trænger:  Støvsugning i konferencerummet: Helle