Referat fra husmøde

Referat af husmøde 12. juni 2019

Til stede: Martin R, Martin C, Manuela, Jacob, Helle, Jane, Pia, Merete, Henrik, Bimbo, Kristine, Rikke, Uffe, Mark, Birthe,

 

Ordstyrer: Rikke
Referent: Mark og Bimbo


1. Godkendelse af referat og opsamling af beslutninger
Referat blev læst op og godkendt. Dog er rettelse lavet under punkt to for husmødet 29 maj. Ikke ”eksponere” men ”håndtere”.

 

2. Evaluering af sommerudflugt

Dejlig tur siger flere. Det blev ikke Jesperhus Blomsterpark men Bangsbopark i Frederikshavn. Fremadrettet måske bedre at medbringe sandwich fremfor at bruge så meget tid på ”dyr” spisning.

Ros fra Merete til medarbejdere for at finde et godt alternativ til Jesperhus + ros til medlemmer for at være positive og omstillingsparate.

3. Fremlæggelse af forbedringer (Kristine)

Kristine har haft til opgave at finde et område, som kan forbedres her i huset. Hun har haft sit fokus på køkkenet og bedre inklusion af medlemmerne. Mere selvvalg i forhold til opgaver, som vil give flow og bedre følelse for medlemmerne. Hun henviser til #15 + #11. Hun har udviklet et nyt skema, som giver bedre overblik over ugen, hvor man kan skrive sig på forskellige opgaver. Birthe foreslår, at køkkenet drøfter disse ting på et køkkenenhedsmøde. Idé fra Manuela om at få etableret en overskuelig tavle til opgaverne lige som det bruges i de andre enheder.

 

4. Festudvalg til sommerfest den 28 juni

Camille og Helle melder sig til festudvalget sammen med Mark og Bimbo.

 

5. Vi mangler telefonopladere

Vores telefonopladere er forsvundet. Måske lånt ud? Hvis man har lånt en, så afleverer venligst igen 😊

 

6. Nyt inde og/eller udefra

Idræt og kultur minder om cykelturen den 19. juni.  Se og skriv jer på opslaget på skrå-tavlen. Ved 4 tilmeldte medlemmer tager Svend med også.

 

I receptionen ligger brochurer fra Lilleskolen for Voksne/Sind.

F.eks. brochurer i forhold til sommerkurser, foredrag, musik undervisning, mm

 

7. Ugens standard # 37

”Klubhuset har åbne fora og procedurer, som gør det muligt for medlemmer og medarbejdere at deltage aktivt i beslutningstagning, vanligvis konsensus, ved rørende ledelse, klubhuspolitik og den fremtidige linje og udvikling af klubhuset”

Vi lever op til den og har åbne beslutningsfora på vores husmøde.

8. Ris/Ros

Ros fra Bimbo, fedt at alle er deltagende på en fed måde.

Ros fra Helle til alle for at give hende en god dag til Frederikshavn og en tryg udflugt.

Ros fra Rikke til Pia og Jan H for at arrangere hjertestarterkursus.


9. Evt.

Merete efterlyser frivillige til Madskole for Børn i uge 30. Kontakt Merete, hvis du har lyt til at være frivillig i den uge.
 

Rengøring

Toiletter: Rikke + Birthe

Rygehus: Bimbo

Andet rengøring der trænger: Nej