Referat fra husmøde

Referat af husmøde 20. september 2017

Ordstyrer: Axel

Tilstede: Uffe, Jan, Ellen, Per, Michael, Tommy, Dorthe, Thien, Sarah, Ole, Susanne, Rikke, Julie, Dennis, Kasper, Jane, Axel og Nanna

Referenter. Susanne og Søren

 

1. Godkendelse af referat og opsamling af beslutninger.

Godkendt, men Ellen var ikke sur

 

2. Studerende (Ellen)

  • Ellen fortæller om, at der er kommet 3 nye studerende: Sarah, Julie og Nanna.

 og de har allerede fået deres første opgaver for. Vær behjælpelig, hvis de spørger om hjælp.

 

3. Nyt indefra/udefra

Ikke noget

 

4. Ugens standard #34

Klubhuset udvikler og overholder eget budget

 

5. Ris og ros

Ole kritiserer, at man slukker sin cigaret på ”glasbordet” i haven og tilskynder at man slukker dem i askebægeret i stedet.

Ole roser vejret: Dejligt solskin!

N.B. Svends jubilæum: 25 år!!!

 

6. Evt. ordet er frit

Husk reception ved Svends 25års jubilæum. Starter kl. 14-15.30. d. 5. oktober.

Kl. 14. i eftermiddag er der møde i festudvalgsgruppen vedr. Løvfaldsfest.

 

7. Rengøring af Toiletter og rygehus

 

Toilet: Rikke + Dennis

Rygehus: Ole

Øvrig rengøring: Nej