Referat fra husmøde

Referat af Husmøde den 15. november 2017

 

Tilstede: Birthe, Manuela, Mette, Nick, Berit, Jan H., Axel, Jane, Kasper, Jette, Uffe, Pia, Marian, Karen, Svend, Yvonne, Tina, Hella, Søren, Rikke, Linda, Natasja, Jørn, Christian, Eva

Referenter: Manuela og Mette

Ordstyrer: Axel

1. Godkendelse af referat og opsamling på beslutninger
Referatet blev læst op og godkendt.
Opfølgning på kontakt til S1 på Brandevej:
Birthe har taget kontakt til S1. For at de ikke skal glemme Kildehuset, er det aftalt, at vi vil være et fast punkt på et ugentligt møde, og at de vil tage kontakt til os/Birthe hvis de har interesserede patienter, eller det ellers er relevant.

2. MUS og medarbejderevaluering
Birthe opfordrer medlemmerne til at udfylde et evalueringsskema vedr. hver enkelt medarbejder (eller dem, man har kendskab til), da hun snart skal afholde MUS med medarbejderne. Evalueringen er anonym, men Birthe opfordrer til at man går til hende for at snakke, hvis man er utilfreds på mange punkter. Man evaluerer ud fra en skala fra 1 til 5, hvor 1 er skidt og 5 er godt - til slut er der mulighed for at kommentere mere uddybende. Vejledning til udfyldelse samt skemaer hænger/ligger ved klaveret i the-køkkenet. Dato for seneste aflevering til Birthe ?    

3. Sindets dag
Linda fortæller om Sindets Dag, som blev afholdt 10.10.17 i Folkekirkens Hus. Det var et fint arrangement, med gode tilbud. Sind daghøjskole har besluttet at oprette en medlemsenhed/”skoleklasse” som tager sig af PR med hjælp fra undervisere. Efter en fælles evaluering med de forskellige involverede, blev det derfor besluttet at vi kan gøre brug af denne ”skoleklasses” kompetencer i forbindelse med gode ideer til næste års ”Sindets dag”. Dette fx i form af oprettelse af en Facebookgruppe. Sindets dag afholdes næste år den 10.10.2018 i Folkekirkens Hus med Mathilde Falck som foredragsholder.  

4. Status på Unge-indsats
Der er etableret 4 arbejdsgrupper, og at man i bogstøtte/studiegruppen har sendt en fondsansøgning afsted vedr. en projektstilling ift. en koncentreret unge-ansat. Mentorgruppen/modtagegruppen har udarbejdet arbejdspapirer specifikt til unge vedr. snak om mål og drømme samt snakket om faste procedurer ved kontakt. Gruppen som arbejder med ungearrangementer har arrangeret tur på brætspilscafe og planlægger næste gang julehygge. Kasper giver udtryk for at det har været nogle super gode arrangementer, men småt fremmøde – opfordrer flere unge til at møde op. Gruppen med fysiske rammer har købt voksdug til the-køkkenet og undersøger pt. nyt look til receptionen i form af fx wallstickers. Hella foreslår folie, Christian påpeger manglende arbejdslys.

Grupperne tager gerne imod ideer.

 

4.a. Actionplan fra Dansk Træning

Vi har haft besøg af nogle af de andre huse i DK, som blev afsluttet med en aktionsplan. Vi har valgt at fokusere på oprettelse af et vikarkorps af medlemmer, som kan   

  • Afløse i OA jobs ved sygdom
  • Afprøve om OA jobs kunne være en mulighed for den enkelte

Rikke, Linda og Birthe arbejder videre med planen.

 

5. Nyt indefra/udefra
* Poppelvej inviterer til spilleaften på mandag den 20. november
* Kommunen tilbyder igen i år julehjælp – Rikke opfordrer til at man får sin rådgiver til at hjælpe med at udfylde blanketten. 
* Der er i næste uge valg af repræsentanter til bestyrelsen. Se opslag på tavlen. Sidste frist for at stemme er den 24. november!

 

6. Ugens standard # 5
”Medlemmerne deltager efter eget valg i udarbejdelsen af alle skrivelser, der afspejler deres deltagelse i klubhuset. Alle sådanne skrivelser skal underskrives af både medlem og medarbejder”.
Vi lever op til den.

7. Ris og ros
*Søren roser de nye studerende, de er gået til opgaven med god energi, dejligt.

*Birthe opfordrer til at man husker at skylle sin tallerken af.

*Marian roser Kildehuset for at Svend trådte til som hjælp på Musikkens Hus, der da kom mange til spisning. Tanja roses desuden for at ringe og gøre opmærksom på situationen.

*Hella opfordrer til at bruge skobørsten udenfor døren eller medbringe indesko (husk navn i skoene, hvis de står her fast).

* Tina inviterer Kildehuset på besøg hjemme hos sig selv i Slettestrand, hvis vi vil på tur.

8. Eventuelt/ordet er frit
* Karen fortæller at de mangler 2-3 personer for at kunne oprette en gruppe, som hygger sig med at synge sange hver mandag og fredag fra. Kl. 9-12. Regitze som underviser i Engelsk vil være leder af gruppen. Hvis der er tilslutning til det kan det afholdes i Kildehuset. Henvend jer til Karen hurtigst muligt ved interesse.

* Tina efterspørger en besøgsgruppe. Det har vi ikke pt. men skal selv lave aftaler.

* Kasper vil gerne lægge film på Facebook om medlemmer som fortæller om hvordan og hvorfor man bruger Kildehuset. Henvend jer til ham eller Birthe ved interesse.

*Berit fra Aalborg Aktiv præsenterer sig og fortæller om, hvordan vi kan bruge hende/dem. Hun vil komme i Kildehuset nogle dage for at lære os at kende – herefter aftales der faste datoer.

 

9. Rengøring af toiletter og rygehus/øvrig rengøring
Toiletter: Rikke og Christian
Rygehuset: Tina