Referat fra husmøde

Referat af husmøde 15. august 2018

Til stede: Jacob R, Henrik, Pia, Dorthe, Christian, Jan H, Dennis, Jette, Linda, Jane, Uffe, Birthe, Søren, Bimbo, Torben, Selim
 

Ordstyrer: Pia, Birthe
Referenter: Søren, Bimbo

1. Godkendelse af referat og opsamling af beslutninger
Referat blev læst op og godkendt
 

2. Interesse for nyt Matadorspil (Jane)
Jan har foreslået en udgave af Matador, som kun varer en time. Pia låner os spillet til Skallerupturen. Desuden kunne hun tage andre spil med, som hun ikke bruger.
 

3. SMS eller opslag på Facebook v. dødsfald? (Linda)
Linda spørger, om vi skal bruge Facebook eller SMS til at fortælle om dødsfald, så vi sikrer at alle bliver informeret. Skal vi evt. bruge begge dele? Vi beslutter at bruge både SMS og vores interne Facebookgruppe (”Medlemssiden”). Men dette gøres først, når der er oplysning om begravelsen, da der så er tid til at informere nære venner personligt.


4. Ny engelsk-underviser
Louise har fået nyt job. Maiken Kjer Johansen er den nye engelsk underviser. Udvidet engelsk fortsætter/starter på tirsdag. Der er sendt sms ud til dem, som har meldt sig til.
Der er mulighed for at oprette: Turist-engelsk, forfatterskole, ordblindsundervisning, hvis der er tilmeldte nok.
 

5.  Nyt indefra/udefra
Gert starter IT-undervisning på torsdag. Information i receptionen.
”Sommer på plænen” og ”Lopper på plænen” er onsdag den 22 august ved Kraftværket på Poppelvej. Ingen medarbejdere deltager, da det falder sammen med vores OA-Middag arrangement, onsdag 22/8 kl 13.30 , hvor vi besøger Huset Venture. Skriv jer på opslaget på skråtavlen, hvis I vil med!
 

6. Ugens Standard #1 
”Medlemsskabet er frivilligt og uden tidsbegrænsning”  Den lever vi op til!
 

7. Ris og ros
Bimbo roser alle som er trådt til med hjælp i køkkenet både i går og i dag!
Ros til Jacob fordi han har taget toiletter

 

8. Eventuelt /Ordet er frit
Alle får besked, når tidspunktet for Bentes bisættelse kendes.
Deltagere til Skallerup kommer på plads fredag


9. Rengøring af toiletter
Jacob har taget dem!
Rygehus: -