Referat fra husmøde

                                                          Husmøde 14.04.2021

 

Tilstede: Dennis, Svend, Camilla, Martin, Birthe, Kasper, Mette, Jane, Lars, Manu, Pia, Gitte, Rikke og Henrik

Referenter: Svend og Rikke

Ordstyrer: Birthe

 1. Godkendelse af referat
 • Referatet godkendt

 

 1. Flag:
 • Ali foreslår, at vi får en vimpel i indkørslen med Kildehusets logo. Det bliver undersøgt ang. pris mv.

 

 1. Onsdagsferie:
 • Mark afholder ferie hver onsdag frem til sommerferien. De onsdage, hvor han skal være i fritidsprogrammet, vil han afholde en feriedag om fredagen i stedet.

 

 

 1. Opvaskemaskinen:
 • Vær obs på at sætte opvask i gang, når den er tæt på at være fuld. Der kan mangle service om morgenen. Aftale:  Sæt i gang efter frokost! Ikke lade maskinen køre, mens vi ikke er i huset.

 

 1. Test:  
 • Opfordring til alle medlemmer om at blive testet. Alle medarbejdere bliver testet 2 gange ugentligt. Det vil være fint, at man kommer ind i en rytme ift. test. Er man usikker på hvordan og hvor, kan man altid få hjælp af en medarbejder – evt. tage af sted sammen.      

 

 1. Nyt indefra/udefra:
 • Kulturkonsulent har meldt tilbage ift. præmie fra ” idræt der tæller”. Det kunne desværre ikke lade sig gøre med tur til Regan Vest. Det bliver i stedet en byvandring – historisk. Vi skal finde et tidspunkt. Birthe tjekker kalender og laver aftale med arrangør.

 

 1. Ugens standard# 37: 
 • Vi lever op til denne.

 

 1. Ris og ros: 
 • Birthe: Ros til Gitte, der udviser mod. Ros til Lar for at ville fejre sin fødselsdag her. Ros til Camilla, der har godt blik for mad. Ros til folkene i kælderen. Mette: ros til køkken for muffins. Svend: Ris til folk, der ikke betaler for frokost – så ved køkkenfolk, hvor mange der spiser med. Tænk på de folk i køkkenet.

 

 1. Evt:
 • Hella kommer i dag og laver yoga - også ros til hende. I denne uge har vi ”samle-skrald-uge”, så tag en pose med, når I går tur. I morgen er der webinar, som alle er velkommen til at deltage i.

 

 1. Rengøring af toiletter og rygehus:
 • Martin og Birthe.
 • Rygehus:
 • Pyt. 
 • Andet rengøring:
 • Gulv i dagligstue: Pia.