Referat fra husmøde

Referat af husmøde 12. december 2018

Til stede: Tanja, Søren, Axel, Pia, Elisa, Svend, Merete, Hella, Helle, Jane, Per R, Linda, Jane, Rikke, Bimbo, Christopher, Eva, Thomas

Referenter: Rikke og Bimbo
Ordstyrer: Axel

1. Godkendelse af referat og opsamling af beslutninger
Godkendt.

2. Vidensdeling/ konference. (Rikke)
Vi gennemgår spørgsmål og svar fra inspirationsdag den 6/12 og uddyber.
Info/pjecer i receptionen på Kildehuset kan give en institutionsagtig følelse og virke overvældende. Skal/kan evt. flyttes.
Livshistorierne gør dybt indtryk og var rørende siger Pia.
Hella foreslår (efter at have været på unge workshop) at sociale medier kan bruges mere i Kildehuset. Billeder kunne godt gøres mere levende og spændende. Hvordan præsenterer vi os på Facebook – glæde, aktivitet, sammenhold, osv.
Inspirerende at høre hvad de gør andre steder. Hvad vi kunne gøre bedre, hvad vi gør godt som andre Klubhuse på besøg kan blive inspireret af!

3. Gave fra støtteforeningen. (Rikke)
Vi (personale i Kildehuset) fik en gave fra støtteforeningen som en anerkendelse af arbejdet med konferencen. Vi vil bruge den på noget fælles, da vi ikke mener vi kan tage imod noget ekstra som en særlig indsat -vi har alle leveret en stor indsats. Derfor vil vi indløse gavekortene og bruge dem på fx en foredragsholder eller lignende, der kan inspirere os i vores arbejde og komme alle til gavn og glæde. Takker for tanken.

4. Kaffepriser
Thomas vil gerne at vi betaler 25kr pr måned for kaffe.
Der er mulighed for at drikke kaffe hele dagen for kun 5kr. Det er billigt i forhold til andre steder!
Hvis man vil betale for hele ugen eller måneden er der også mulighed for at betale med kaffebilletter -disse kan også købes forud, hvis man har behov for det.
Hjælp med at huske hinanden på at betale!
Mulighed for en sparegris hvor man betaler for kaffen. Christopher har en pondus sparegris med lås som han vil forære os. Vi er enige om at prisen er den samme, og vi laver en prøvetid på 3 måneder for en kaffegris.
Opfordring til at købe kaffebilletter.
Hella siger man altid kan betale med mobilepay.

5. Nyt indefra og/eller udefra Arne Schade
Intet nyt.


6. Ugens standard #15
”Dagsprogrammet inddrager medlemmer og medarbejdere sammen i klubhusets drift. Klubhuset fokuserer på medlemmernes stærke sider, evner og færdigheder. Den arbejdsstrukturerede dag må ikke indeholde psykiatriske ambulatorier, dagshospitalsvirksomhed eller terapitilbud i selve klubhuset”
Vi overholder denne standard!


7. Ris /Ros
Dorthe takker for gave og hyggelig fejring af fødselsdag.
Ros for julepyntning – hyggeligt og fint.

 

8. Evt.
Betaling er forskellig fra arrangement til arrangement.
Ved juleaften og nytårsaften skal man betale før man er tilmeldt. Koster 150kr pr gang og man får meget for penge. Der er en uge til at melde sig til jul.
Julefrokost den 19/12 fra kl. 11 er gratis, da det betales af det årlige overskud fra køkkenkassen. Men man skal skrive sig på, så vi ved hvor mange, der skal bestilles mad til.
2. juledag kl 11-15 koster 25kr og kan betales på dagen. Dette arrangement består af rester fra juleaften og har karakter af fritidsprogram, derfor er prisen som i fritidsprogramregi. Der kan betales via mobilepay.


9. Rengøring
Toiletter: Pia
Rygehus: Thomas
Øvrig rengøring: -