Referat fra husmøde

Husmødereferat den 23.11.22

Tilstede: Pia, Dennis, Dorthe, Dorthe, Axel, Jane, Mikkel, Rikke, Uffe, Tommy, Mads, Martin C, Svend, Rikke, Manuela, Karen R, Bimbo, Birthe + 6 FF

Referenter: Bimbo og Mark

Ordstyrer: Martin C

 1. Godkendelse af referat og opsamling af beslutninger.

Referat godkendt.

 

 1. IPS

Tilbud fra jobcenteret. Individuel Planlagt job med Støtte. Målgruppen pt er personer på kontanthjælp eller ressourceforløb + forløb i psykiatrien. Man får støtte til job eller uddannelse. Tilbuddet er frivilligt og man skal være motiveret for at komme i beskæftigelse, inden for overskuelig fremtid. Der bruges typisk ca. 4 uger på at afdække jobkandidatens ønsker og mål, og derefter starter jobsøgningen. Jobkonsulenterne har færre sager end normalt, hvilket betyder de har bedre tid. De har mulighed for at have tæt kontakt med jobkandidat. I deres forløb undgår de praktikker og går efter job eller uddannelse. Hvis ikke man kan klare en fuldtids beskæftigelse, vil de være behjælpsomme med at afklare, om det eventuelt så er fleksjob eller pension, der er den rette løsning. Møder med jobkonsulent kan foregå i eget hjem og behøver ikke at foregå på kontor. Forløb hvor de er inde over har ingen tidsmæssig bagkant. De sætter alting ind på at opnå jobkandidatens drøm, og støtter én i de udfordringer, der måtte opstå i beskæftigelse. Støtten fortsætter, så lange det giver mening.  

Birthe anerkender IPS for at have udgangspunkt i drømmen, og for bevidst at bruge ordet ”kandidater” fremfor borgere eller andre udtryk. God ting med efterværn. Hvis man har interesse har vi kontakt info på IPS til at ligge i huset.

 

 1. Nyt Indefra og udefra

FØR (Frivillig Økonomisk Rådgivning) søger lige pt. frivillige fagfolk. Hvis du kender nogen, som kender nogen med baggrund inden for økonomi eller andre områder, der kan bruges, må du gerne sprede ordet til dem.

 

SPOR Foreningen for mennesker, der er blevet udsat for seksuelle overgreb har rådgivning til rådighed. De har nu oprettet en telefonlinje man kan kontakte. Info hænger på tavle.

 

Der er juletræssalg og udbringning fra og ved Nørresundby Forenede Boldklubber

 

Der er IT-undervisning og Member-stories onsdag d. 30/11 og jobklub torsdag d. 1/12. Lige pt mangler vi IT-kyndige til IT-undervisningen, så hvis du sidder og føler, du har ret godt styr på det dér, så må du meget gerne melde dig som underviser.

 

Geoff, som er medlem, en som ikke har været i huset i flere år, er pt i Spanien. Han har det ikke så godt og vil gerne have kontakt. Hvis du har tid og lyst til en penneven, så kan du skrive til Geoff -det vil han blive glad for. Henvend dig på kontoret.

 

 1. Ugens standard #
  "Medlemmerne deltager eget valg i udarbejdelsen af alle skrivelser, der afspejler deres deltagelse i klubhusset. Alle sådanne skrivelser skal underskrives af både medlem og medarbejder.”

Den lever vi op til.

 

 1. Ris og Ros

Ros til Dennis for smuk sang til fredags karaokee!

Ros til Mads for at være kommet godt ind i huset og have en god indstilling til mange forskellige opgaver.

Ros til Frederikshavnerhuset for at komme på besøg og tage god stemning og engagement med sig. Det er dejligt I kom.

 

 1. Evt.

Den ene af vores containere er lavet om til en glas-container. Dette er til stor gavn og glæde for huset😉

 

Husk at skrive jer på alle de forskellige arrangementer, der er i forbindelse med jul og nytår.

 

Hvis du har brug for at søge julehjælp, så kan vi være behjælpelige med det.

 

 

 1. Rengøring
  1. Toiletter:                          Pia har ordnet det
  2. Øvrig rengøring:              Ingen