Referat fra husmøde

Referat af husmøde 14. februar 2018

 

Til stede: Per, Pia, Manuela, Birthe, Christian, Uffe, Ole, Ellen, Svend, Steen, Rikke, Kamilla, Emma, Carina, Vivi

Referenter: Svend og Manuela
Ordstyrer: Christian
Referat: Christopher

 

1. Godkendelse af referat og opsamling af beslutninger
Referat blev læst op og godkendt

2. Køb af motionsredskaber
Birthe fortæller om et tilbud fra Birk fra SIND Daghøjskolen. Tilbuddet omhandler at købe et ”helt” motionscenter, der indebærer løbebånd, romaskine, crosstræner og motionscykler. For 6000-8000kr. Vi snakker lidt frem og tilbage om økonomi, plads og motivation. Vi er positive og siger ja tak. Støtteforeningen kan evt. søges.

3. Nyt indefra/udefra
* Nye priser til Nordjyllands Trafik  – Se opslag på den store tavle ved dueslagene.
* Fire kandidatstuderende vil gerne interviewe folk med bipolar lidelse mellem 18-35 år. Kontakt Birthe, hvis I vil hjælpe dem med deres speciale. Der er opslag på tavlen.

 

4. Ugens Standard #17

”Klubhuset har åbent mindst 5 dage om ugen. Dagprogrammet svarer tidsmæssigt til en typisk arbejdsdag”
Vi lever op til denne.

 

5.  Ris & Ros
* Svend roser alle dem, der har ryddet op efter loppemarkedet. Vi er allerede kommet langt.
* Emma siger, at de er glade for, at vi har taget så godt imod dem

* Ros til dem der fik huset til at køre torsdag og fredag i sidste uge. Stor tak.

 

6. Eventuelt/Ordet er frit
*Rikke vil gerne tage imod udtalelser fra medlemmer om, hvordan det er at være i Kildehuset. De skal bruges i vores Årsrapport. Gerne i de næste dage.
*Tak for fødselsdagskort fra Carsten fra bestyrelsen og fra Christopher

7. Rengøring af toiletter og rygehus.
Toiletter: Ellen, Emma, Kamilla
Rygehus: Ole
Øvrig rengøring: Støvsugning på kontoret + måtten = Birthe