Referat fra husmøde

Husmøde 11/3-2020

 

Tilstede: Birthe, Torben H, Torben P, Mark, Helle, Martin C, Per, Tobias, Bimbo, Pia, Jette, Jane, Christopher, Jacob U, Manuela, Ida, Fea, Janusiya, Uffe, Rikke og Thien.

Referenter: Ida og Martin C

Ordstyrer: Pia

 

1.  Godkendelse af referat m.m

Referatet er godkendt.

 

2. Foredrag af Mathias

Tidligere medlem, Mathias, tilbyder at holde foredrag om sit liv. Er der interesse for dette? Der vises ikke interesse.

 

3. Drøftelse af bestyrelsens sammensætning 

Akkr. teamet foreslår flere eksterne medlemmer i bestyrelsen. Det foreslås at fjerne              støtteforeningen fra bestyrelsen for at gøre plads til et ekstra eksternt medlem. Birthe vil i stedet sende nyhedsbreve om huset til støtteforeningen. Det besluttes at nedsætte antallet af medlemsrepræsentanter og sende nyhedsbreve til støtteforeningen gennem Manuela. Desuden foreslår Martin at få nye yngre eksterne medlemmer, da de muligvis kan bidrage med andre jobmuligheder og netværk. 

 

4. Corona- virus

• Forebyggelses-plakater er udvidet

• Hvis dagtilbud lukkes ned, vil man kunne komme i telefonisk kontakt med en medarbejder  mellem kl.08-15.30

• Information vil også være på hjemmesiden og på døren og andre relevante steder

• Jette påpeger, at Karen R`s mand er i Italien, så hun nok skal være i karantæne, når hun kommer hjem.

• Mark sætter fokus på, at hænderne skal sprittes grundigt og at der stadig skal huskes at vaske hænder.

• Vi venter endelig udmelding fra Ældre-Handicap forvaltningens direktør i eftermiddag

 

 

5. Tilbud fra Britta

• april er et foredrag ved sundhedsminister Magnus Heunicke

• Tilmelding skal ske til Britta Visitsen fra vores bestyrelse

• Der kommer en ligestillingskonference d.24-25 oktober

• Britta kontaktes for sted.

 

6. Drikkedunke

Birthe reklamerer for Kildehusets egne drikkedunke, de kan købes for 40 kr.

 

7. Nyt indefra/udefra

• Bestyrelsesmøde i går- Linda fortæller om dette ved næste husmøde

• Årsrapporten er færdig og ude til læsning

• Mark: Raku- keramik med Lone som kommer hver anden onsdag i fritidsprogrammet – skriv jer gerne på skråtavlen midt april, i lige uger.

 

8. Ugens standard # 33 

Den lever vi op til. Kan måske gøres bedre med tidl. Forslag til bestyrelsen.

         

9. Ris og ros

• Bimbo og Birthe roser årsrapporten

• Jacob roser Ida for hjælp til computer

• Christopher roser Svend for god mad 

           

10.Evt.  

• Torben P. : Tv- Nord tilbyder rundvisning, forslag til farlig fredag evt. eller OA- middag.

• Rikke tilføjer at det kan være dyrt dette undersøges.

• Manuela under dette.

• Helle ville gerne invitere hjem til sig, da hun fået nye møbler i dag (yderligere info kommer).

11. Rengøring af toiletter og rygehus

Toiletter: Rikke og Kasper

Rygehus: Torben H. og Torben P.