Referat fra husmøde

Referat af husmøde d.11 december 2019

Tilstede: Rikke, Pia, Karen R., Birthe, Dorthe W., Jonas, Helle, Jane, Bimbo, Henrik, Manuela, Uffe, Tore, Axel, Svend, Mark  

Ordstyrer: Axel

Referanter: Mark og Bimbo

 

1. Godkendelse af referat og opsamling af beslutninger
Godkendt.

2. KUN til FUN

Frederikshavn fontænehus overtager ungeprojekt, som vi fik et tilskud til fra Trygfonden. De (FF) overtager derfor også vores tilskud. Frederikshavn har også opbakning fra deres kommunale beskæftigelsesafd.

3.Tilmelding til nytårsaften

Menuen til nytår er besluttet. Kransekagebagning er i gang. Der er sidste tilmelding (med betaling) på kontoret d. 20/12. Man kan betale for både nytår og jul via Mobile Pay. Der er lavet plan for aftenen og bestilt taxa. Rikke tilføjer at det samme gør sig gældende for jul, bortset fra at der er sidste frist d. 13/12. Der er julefrokost onsdag d. 18/12. Der er sidste frist mandag d. 16/12 kl. 09:00, og det er gratis.

4.Morgensang

Siva foreslår morgensang. Pia synes det kunne være hyggeligt. Svend synes det kunne være stressende. Mark foreslår, at vi kan synge på andre tidspunkter – og det er der flertal for.

5. Morgengymnastik/pausegymnastik

Tilbud om at røre sig efter 11-pausen. Et simpelt træningsprogram på 7-10 min., hvor alle kan være med.

6. Human Aspects

Er en forening, der vil nedbryde stigma vha. medlemshistorier. Derfor kan man se og opleve andre menneskers udfordringer mm. Vi ønsker at samarbejde med dem om, at lave vore egne medlemshistorier. Udfordringen er, at det er dyrt. Måske kan vi samarbejde med Frederikshavn.
Birthe: ”Det er virkelig fedt, og går i takt med vores ønske om flere medlemshistorier.” (Se mere på thehumanaspect.com)

7. Nyt indefra/udefra

Idræt og kultur laver Winter Walking, som er en gågruppe, som går hver onsdag fra januar til april (se opslag på tavlen).

Aftale med Netto om at få deres kasserede blomster. De ringer typisk fredag morgener og informerer omkring overskud af blomster.

Vi har fået nye telefoner. De dur ligesom de gamle - bare bedre.

8. Ugens standard # 24

”Medlemmer, der har varigt arbejde, har fortsat adgang til klubhusets støtte og tilbud, inklusiv støtte til at få offentlige ydelser, assistance vedrørende anskaffelser af bolig og assistance til kliniske, retslige, økonomiske og personlige gøremål, såvel som ret til at deltage i det sociale program om aftenen og i weekender.”

Vi lever op til denne.

9. Ris og ros

Ros:
Ros til gode initiativer. Eks: Blomster fra Netto, Human Aspects og takkekort.

Ris:
Brug venligst genbrugspapir i stedet for at overskrive eller ødelægge vores standarder/brochurer.

10. Evt.

Husk at tage to stk. pakker med til julefrokost til ca. 10-15 kr. Der står en kasse i kopirummet, man kan putte dem i.

Intet husmøde d. 18. december.

Helle har 1 års jubilæum i dag - tillykke med det.

11. Rengøring af toiletter og rygehus

Toiletter: Bimbo og Rikke

Rygehus: Mark

Øvrig rengøring:

Feje gulvene.