Overgangsarbejde

Overgangsarbejde (OA)

"Jeg anbefaler OA til alle sindslidende. Tag det som en udfordring og sig til dig selv: 
Jeg vil. Du skal opleve, at du kan mere, end du tror."  medlem af Kildehuset

Der er mange muligheder for at få tilknytning til arbejdsmarkedet via Kildehuset. Et af formålene med at komme i huset er bl.a., at du får mulighed for at genopbygge en selvstændig tilværelse. Dette sker gennem en gradvis genoptræning såvel arbejds- og uddannelsesmæssigt som socialt. Ved at udføre meningsfuldt arbejde og være sammen med andre øger du din selvtillid, selvværdsfølelse og evne til at tage ansvar.

Ethvert medlem i Kildehuset har ret til at få det, vi kalder et overgangsarbejde. Overgangsarbejde er typisk et deltidsjob på 3 - 15 timer ugentligt og strækker sig over en periode på 6-9 måneder. Her er der mulighed for, at du kan afprøve dine arbejdsmæssige færdigheder på det private eller offentlige arbejdsmarked.

Inden du begynder på arbejdet, har en medarbejder fra Kildehuset sammen med arbejdspladsen gennemprøvet og vurderet, om arbejdet er egnet. Medarbejderen holder tæt kontakt med både dig og arbejdspladsen under hele forløbet. I tilfælde af sygdom vil et andet medlem eller en medarbejder træde til som vikar. I reglen betaler arbejdsgiveren fagets mindsteløn. Efter 6-9 måneder overtages arbejdet af et andet medlem fra Kildehuset, så flest mulige af Kildehusets medlemmer får mulighed for at afprøve sig selv på en arbejdsplads på normale vilkår. Vi har gode erfaringer med f.eks. lagerarbejde, kontorarbejde, altmuligmand, rengøringsarbejde o.l.

I Kildehuset holder vi indimellem temaformiddage for alle medlemmer og medarbejdere. Her fortæller medlemmer om deres joberfaringer. Vi gennemgår indhold og lovgivning omkring overgangsarbejde, flex- og skånejobs. Nogle gange har vi inviteret sagsbehandlere og jobkonsulenter. Cirka seks gange årligt afholder vi en middag for medlemmer, der er i arbejde eller ønsker at komme i arbejde.

Ud over overgangsarbejde vil Kildehuset også gerne være behjælpelig i forhold til skåne- og flexjobs, arbejdsoptræning og uddannelsesforløb. Det kan bl.a. dreje sig om samarbejde med socialforvaltning, arbejdsgiver samt støtte og opfølgning på arbejdspladsen. Kommer du på arbejdsmarkedet eller påbegynder en uddannelse, har du fortsat mulighed for at benytte Kildehuset og vores fritidsprogram.


Et medlem fortæller:
Jeg har været i overgangsarbejde adskillige gange. Jeg vil gerne yde noget i stedet for altid at modtage. Hvorfor skulle man ikke det? Jeg passer min medicin; så er jeg lige så god som alle andre. Arbejdet giver selvtillid, og praktisk arbejde er godt til at aflede tankerne, som ellers let vil køre i ring. Jeg føler mig mere rask, når jeg arbejder og er ude blandt raske mennesker og bliver accepteret - og får tillige ros. Desuden tjener man nogle penge. Dem kan man altid bruge nogle ekstra af. Jeg anbefaler OA til alle sindslidende. Tag det som en udfordring og sig til dig selv: Jeg vil. Du skal opleve, at du kan mere, end du tror