Nyheder

Nyheder

På denne side kan du holde dig opdateret med, hvad der sker i Kildehuset.

Her finder du bl.a. nyhedsbreve, som forfattes af en medarbejder og et medlem. Disse bestræber vi os på at lægge op hver fredag. Referater fra vores ugentlige husmøder findes ligeledes her. Husmødet er Kildehusets beslutningsorgan – et forum hvor alle kan sætte emner på dagsordenen, og hvor vi træffer beslutninger i fællesskab ud fra et konsensusprincip. 

Til højre her på siden kan du også klikke på ugens menu, det sidste nummer af vores månedsblad Kilden og artikler om Kildehuset fra diverse medier.