Om Kildehuset

Velkommen i Kildehuset

Kildehuset er et arbejdsorienteret klubhus for mennesker, der er ramt af psykisk sygdom. Som medlem er du med til at drive huset i et ligeværdigt samarbejde med andre medlemmer og medarbejdere.

Kildehuset bygger på værdier, som Fountain House modellens kvalitetsstandarder foreskriver. Heriblandt:

  • Frivillighed
  • Ligeværdighed
  • Åbenhed
  • Tryghed
  • Inddragelse
  • Fokus på ressourcer

Vi lægger vægt på, at man både er ønsket, ventet og nødvendig.

Som rehabiliteringsinstitution arbejder vi desuden på at give det enkelte medlem de bedste muligheder for recovery – det at komme sig efter psykisk sygdom i et arbejdsfællesskab, hvor kompetencer (gen-)erhverves, udfordres og udvikles ud fra de ønsker og mål, den enkelte sætter. Tryghed og ansvarlighed overfor hinanden og arbejdsopgaverne i huset hører ligeledes til blandt de værdier, der kendetegner Kildehuset. Arbejde har i det hele taget høj prioritet i huset. Vi hjælper de medlemmer, som ønsker det, til at komme i arbejde – enten via husets kontakter til erhvervslivet og i såkaldt OvergangsArbejde (OA) eller i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

Det er ikke uden grund, at vores slogan er: Kom dig og kom videre :)