Om Kildehuset

Velkommen i Kildehuset

Kildehuset er et arbejdsorienteret klubhus for mennesker, de er ramt af psykisk sygdom. Som medlem er du med til at drive huset i et ligeværdigt samarbejde med andre medlemmer og medarbejdere.

Kildehuset bygger på værdier, som Fountain House modellens kvalitetsstandarder foreskriver. Heriblandt

  • Frivillighed
  • Ligeværdighed
  • Åbenhed
  • Tryghed
  • Inddragelse
  • Fokus på ressourcer

Vi lægger vægt på, at man både er ønsket, ventet og nødvendig.

Som rehabiliterings-institution arbejder vi desuden på at give det enkelte medlem de bedste muligheder for recovery – det at komme sig efter psykisk sygdom i et arbejdsfællesskab, hvor kompetencer (gen-)erhverves, udfordres og udvikles ud fra de ønsker og mål den enkelte sætter. Tryghed og ansvarlighed overfor hinanden og arbejdsopgaverne i huset hører ligeledes blandt de værdier, der kendetegner Kildehuset. Arbejde har i det hele taget høj prioritet i huset. Vi hjælper de medlemmer, som ønsker det, til at komme i arbejde – enten via husets kontakter til erhvervslivet og i såkaldt OvergangsArbejde (OA) eller i ordinært beskæftigelse eller uddannelse.

Det er ikke uden grund at vores slogan er: Kom dig og kom videre :)