Nationalt samarbejde

Nationalt samarbejde

I Danmark er der for tiden syv klubhuse, som bygger på værdierne i Fountain House-modellen. Husene er geografisk placeret med tre i Jylland, tre på Sjælland og et på Bornholm. Kun de to ældste huse (København og Kildehuset i Aalborg) hedder Fountain House, hvorimod de øvrige huse har valgt en dansk udgave af navnet og kalder sig Fontænehuse.

Overordnet for alle syv huse er Foreningen Fontænehusene Danmark det samlende organ. I tidens løb har de haft til formål at oprette og være støttende i etableringen af nye klubhuse.

I det fælles regi samarbejder husene om forskellige projekter, uddannelsesforløb og strategier. Desuden holder vi meget af at besøge hinanden og networke i forhold til at samle inspiration, udveksle ideer og erfaringer samt opbygge sociale relationer på tværs af landet.