Bliv medlem

Sådan bliver du medlem

Der er ingen visitation til Kildehuset. Du kan ringe på tlf.: 99 31 60 00 og aftale tidspunkt for et besøg. 

Ved besøget får du en rundvisning af et medlem, og efterfølgende en snak med medlemmet og en medarbejder om vores hverdag og, hvordan du kan bruge huset i din recoveryproces.

Vælger du at komme i Kildehuset, er du her på en måneds introduktion, hvor du er ca. 1 uge i hver af vores 3 arbejdsenheder. Herved får du et bedre grundlag for at afgøre, om du vil være medlem. Hvis du ønsker at blive medlem af Kildehuset sker dette ved en indmeldelsessamtale, hvor vi gennemgår dine rettigheder.

Herefter er du medlem, så længe du ønsker det. Medlemskabet er gratis og uden tidsbegrænsning.

Pris: Det koster kun 0,- kr. Det er nemlig og forbliver gratis, at være medlem af kildehuset.