Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde

 

Kildehuset er en del af den verdensomspændende paraplyorganisation »Clubhouse International«, som er fri af politiske og religiøse retninger. Organisationens formål er at sikre, at alle husene verden over trods store kulturelle forskelle tilbyder værdige rammer og udviklingsmuligheder for mennesker med psykisk sygdom. I Kildehuset samarbejder vi internationalt ved at deltage i såvel europæiske som internationale konferencer og bidrage med faglige inputs i workshops her.

Desuden samarbejder vi også med Clubhouse International qua engagement og frivilligt arbejde i forhold til akkrediteringsopgaver, ligesom vi deler viden og erfaringer med en lang række klubhuse via rundsending af nyhedesmails og klubhusmagasiner. Det er af stor betydning for Kildehuset at være en del af en international »familie«, hvor de grundlæggende værdier og menneskesyn bærer et unikt fællesskab.