Information om Kildehuset

Kildehuset - Fountain House

Et Fountain House er et klubhus, som er struktureret på en sådan måde, at mennesker med en psykiske sygdom kan få hjælp til at komme videre i tilværelsen gennem udvikling af kompetencer - det være sig personlige, sociale såvel som faglige. 

Kildehuset - Fountain House er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Aalborg Kommune. 

I bestyrelsen sidder repræsentanter fra Aalborg Kommunes byråd, Ældre- og Handicapforvaltningen, Psykiatrien i Region Nordjylland, arbejdsmarkedets parter samt Kildehusets Støtteforening. Kildehuset er repræsenteret ved 2 medlemmer, en medarbejder og daglig leder.

Ud over de daglige driftsmidler søger og modtager Kildehuset af og til fondsmidler til særlige projekter. Vi er medlem af Fontænehusene Danmark (også kaldet Fonden) og Clubhouse International (CI).