Bestyrelsen

Bestyrelsen

Som selvejende institution og med en driftsoverenskomst med Aalborg Kommune har Kildehuset en bestyrelse. Denne mødes min. 4 gange om året og arbejder kontinuerligt på at sikre Kildehusets eksistens. Herudover bidrager bestyrelsen til udarbejdelse af strategi- og udviklingsplan, således at huset fortsat fornyr sig og samtidig lever op til kvalitetsstandarderne.

 

Repræsentant for Psykiatrien i Region Nord
Marian Vittrup Andersen
Socialrådgiver på Psykiatrisk sygehus

Repræsentant for Aalborg Kommune
Anne Louise Dall
Enhedschef i Fagcenter for Socialpsykiatri og bestyrelsesformand

Repræsentant for Ældre- og handicapudvalget i Aalborg
Britta Bastholm Vistisen

Repræsentant for erhvervslivet
Klaus Fossing

Repræsentant fra LO/3F
Kenneth Kirkeby

Repræsentant for støtteforeningen
Manuela Kjeldgaard
Støtteforeningsformand

Medlemsrepræsentant
Christian Thodberg

Medarbejderrepræsentant
Rikke Nissen

Daglig leder
Birthe Sloth Thomsen