Bestyrelsen

Bestyrelsen

Som selvejende institution og med en driftsoverenskomst med Aalborg Kommune har Kildehuset en bestyrelse.  Denne mødes min. 4 gange om året og arbejder kontinuerligt på at sikre Kildehusets eksistens. Herudover bidrager bestyrelsen til udarbejdelse af strategi- og udviklingsplan, således at huset fortsat fornyr sig og  samtidig lever op til kvalitetsstandarderne.

 

Repræsentant for Psykiatrien i Region Nord
Tine Black Nielsen
Ledende socialrådgiver og formand for Kildehusets bestyrelse

Repræsentant for Aalborg Kommune
Carsten Lindgaard Johansen
Fagcenterchef

Repræsentant for Ældre- og handicapudvalget i Aalborg
Britta Bastholm Vistisen

Repræsentant for erhvervslivet
Klaus Fossing

Repræsentant fra LO/3F
Kenneth Kirkeby

Repræsentant for støtteforeningen
Niels Thorsen
Formand for støtteforeningen

Medlemsrepræsentant
Axel Jul Nielsen

Medlemsrepræsentant
Camille Thellefsen

Medarbejder repræsentant
Ellen Birk Larsen

Daglig leder
Birthe Sloth Thomsen