Arbejdet på kontoret

Kontoret

På kontoret udføres administrative opgaver og forefaldende kontorarbejde. Vi åbner post, passer telefon, renskriver referater, skriver fødselsdagskort og tager os af al korrespondance, bogføring og regnskab. Vi redigerer månedsbladet ”Kilden” og fører statistik og opgørelser, oversætter tekster, håndterer sociale medier som Facebook og Instagram samt introducerer nye medlemmer.

Et medlem fortæller:

Jeg valgte at blive medlem i Kildehuset, fordi det har meget at byde på. Noget at vågne op til, struktur på hverdagen, men fremfor alt et socialt netværk. Jeg søgte efter nye venner og bekendtskaber. Alt dette er lykkedes for mig, men man får også nye mål. Kildehuset er således også en mulighed for at komme videre ud i samfundet, f.eks. på arbejdsmarkedet.

Jeg valgte kontorenheden, fordi arbejdet og kulturen i denne enhed mindede lidt om det, jeg tidligere havde beskæftiget mig med. Der er ro og fred, men masser at lave. Jeg har derfor aldrig kedet mig. Det er således lykkedes mig via dette arbejde at komme videre i tilværelsen.